grunn- og anleggsgartnerarbeid

graving

planering og avretting

drenering

alt i naurstein: kantstein, stor- og smågatestein, bruddskifer og heller

murer, trapper, innkjørsel og gater